تلویزیون آسان

تلویزیون آسان یک مفهوم جدید است که عمدتا برای ویدئوسازی مردمی به کار می رود و هدف آن تشویق مخاطبان به ساختن ویدئوهایی است که قابلیت های پخش از شبکه تلویزیونی ایران ندا را دارا باشد.

برنامه سازی در این روش عمدتا متکی به کار تکنفره یا با گروه خیلی کوچک است، با کمترین هزینه بهترین نتیجه را می گیرد و با اجرای خودمانی و غیررسمی و نور طبیعی روز یا اتاق کار می کند.

ایران ندا بتدریج ویدئوهایی برای آموزش آسان ساختن ویدئو در اختیار مخاطبان خود قرار می دهد.

مخاطب اصلی در برنامه های تلویزیون آسان غیرحرفه ای ها و علاقه مندانی هستند که مایل اند برای ساختن ویدئوهای بهتر وقت بگذارند. آنها حرفه ای های آینده هستند که با خودآموزی و با کمک ویدئوهای آموزشی و راهنماها سطح کار خود را ارتقا می دهند.

Be Sociable, Share!
Be Sociable, Share!

Comments 

.

Title

نظر شما در باره طرح یک روز از زندگی ایرانیان چیست؟

مشاهده نتایج

Loading ... Loading ...