پرسش و پاسخ

این صفحه برای پاسخ به پرسش های متداول مخاطبان طراحی شده است. سوال خود را در بخش نظرها بنویسید تا پاسخ آن را در این صفحه دریافت کنید.

به عنوان مقدمه سوالها به این سوال عمومی جواب می دهیم:
چگونه می شود در ایران ندا استخدام شد؟
چگونه می شود برای ایران ندا کار کرد؟

پاسخ: اگر این سوال را پیش از 8 آذر 89 می پرسید پاسخ شما این خواهد بود:

لطفا در طرح یک روز از زندگی ایرانیان شرکت کنید. نیروهای آتی ما از میان برگزیدگان این طرح انتخاب خواهند شد.

Be Sociable, Share!
Be Sociable, Share!

Comments 

نظر شما چیست؟

Title

نظر شما در باره طرح یک روز از زندگی ایرانیان چیست؟

مشاهده نتایج

Loading ... Loading ...