مداحی رویانیان در جلسه توجیهی همکاران

مداحی رویانیان (رئیس پلیس راهنمایی رانندگی سابق و رئیس ستاد مدیریت سوخت فعلی) در جلسه نشست تشکل های صنفی در بخش حمل و نقل
Be Sociable, Share!
YouTube Preview Image
Be Sociable, Share!
Be Sociable, Share!

Comments 

.

Title

نظر شما در باره طرح یک روز از زندگی ایرانیان چیست؟

مشاهده نتایج

Loading ... Loading ...