مراسم روز دانشجو در ونکوور، ۱۶ آذر ۸۹

شانزده آذر روز فریادهای فروخورده است … شانزده آذر یادآور آرزوهای به رنگ آزادی است … شانزده آذر روز حسرت ماست و پدرانمان برای میهنی آباد .. میهنی آزاد … شانزده آذر روز نهیب مرگ بر دیکتاتوری است و سپس دیکتاتور … شانزده آذر روز مقاومت و اراده یک ملت است برای تعریفی نو از زندگی و زدودن خواری و کژی و ناراستی از آن… شانزده آذر روز یار دبستانی است برای پاره کردن پرده های بی فرهنگی .. شانزده آذر روز مجید توکلی، ضیاء نبوی، علی ملیحی، مجید دری، شبنم مددزاده، مهدیه گلرو، بهاره هدایت، عاطفه نبوی و کوهیار گودرزی است … شانزده آذر روز دانشجوست … ما دانشجویان ایرانی ونکوور نیز به سهم خود با دوستان دانشجویمان در داخل ایران همراه شدیم تا اعلام کنیم: سکوت نمی کنیم و تا مرگ استبداد و طلوع آزادی بر سرپیمان خود ایستاده ایم … زنده باد آزادی … زنده باد ایران
Be Sociable, Share!
YouTube Preview Image
Be Sociable, Share!
Be Sociable, Share!

Comments 

  1. Ali says:

    درود بر همت این دانشجویان عزیز

Title

نظر شما در باره طرح یک روز از زندگی ایرانیان چیست؟

مشاهده نتایج

Loading ... Loading ...