بایگانی مطالب

دسته بندی ‘تو-تیوب’
نوروزیه

نوروزیه

نوروز ۱۳۹۰ پیروز

استانبول ۲۹، پویا علاقه بند

استانبول ۲۹، پویا علاقه بند

ویدئویی منتخب از فیلم های دریافتی طرح یک روز از زندگی ایرانیان

۱
یک روز از زندگی مریم

یک روز از زندگی مریم

ویدئویی منتخب از فیلم های دریافتی طرح یک روز از زندگی ایرانیان

زیرنویس، سانا از سوئد

زیرنویس، سانا از سوئد

ویدئویی منتخب از فیلم های دریافتی طرح یک روز از زندگی ایرانیان

یک دانشجوی ایرانی در بریتانیا، فرزاد زمانی

یک دانشجوی ایرانی در بریتانیا، فرزاد زمانی

ویدئویی منتخب از فیلم های دریافتی طرح یک روز از زندگی ایرانیان

یک روز زندگی در تهران

یک روز زندگی در تهران

ویدئویی منتخب از فیلم های دریافتی طرح یک روز از زندگی ایرانیان

یک روز از زندگی، گلکو پرهیزگار، لندن

یک روز از زندگی، گلکو پرهیزگار، لندن

ویدئویی منتخب از فیلم های دریافتی طرح یک روز از زندگی ایرانیان

۷
روایت یک دوربین روشن از دانیال و من، فرهاد ویلکیجی

روایت یک دوربین روشن از دانیال و من، فرهاد ویلکیجی

ویدئویی منتخب از فیلم های دریافتی طرح یک روز از زندگی ایرانیان

گفتگو از ایران، لیدا، تورنتو

گفتگو از ایران، لیدا، تورنتو

ویدئویی منتخب از فیلم های دریافتی طرح یک روز از زندگی ایرانیان

Title

نظر شما در باره طرح یک روز از زندگی ایرانیان چیست؟

مشاهده نتایج

Loading ... Loading ...