مقررات

مقررات ما ساده است. بتدریج در همین صفحه با آنها آشنا خواهید شد.

حقوق دیگران

از مهترین مقررات ما رعایت حقوق دیگران است. اگر ویدئویی موزیکی عکسی اثری نوشته ای را از کسی دیگر می گیرید حتما باید منبع شما روشن باشد. ویدئوهای شما باید کار خود شما باشد. اگر از کارهای دیگران استفاده کرده اید باید بروشنی آن را اعلام کرده باشید.

اولین ویدئویی که بدون رعایت حقوق دیگران بفرستید آخرین ویدئوی شما خواهد بود!

اسم مستعار

ما درک می کنیم که گاهی افراد نمی توانند با نام واقعی خود کار کنند. شما می توانید با نام مستعار کار کنید اما نام واقعی شما حتما باید برای ما مشخص باشد. ایران ندا از کسانی که کاملا می خواهند هویت خود را مخفی کنند کار نمی پذیرد. اما حافظ هویت همه کسانی است که مایل نیستند به غیر از ما کسی از هویت آنها باخبر باشد.

اخلاق مدنی

ایران ندا ویدئوهایی را که با در نظرداشت اخلاق مدنی تهیه شده باشد با کمال میل برای پخش می پذیرد. اما از پذیرش ویدئوهایی که در آنها به دیگران توهین شده باشد یا اتهام زده شده باشد یا نفرت پراکنی کند معذور است. ایران ندا جایی برای هرزنویسی و هرزه درایی و شایعه پراکنی و اعتمادسوزی ندارد.

Be Sociable, Share!
Be Sociable, Share!

Comments 

.

Title

نظر شما در باره طرح یک روز از زندگی ایرانیان چیست؟

مشاهده نتایج

Loading ... Loading ...