تماشا

تماشا صفحه اعلام برنامه های روزانه تلویزیون ایران ندا ست.

فعلا در سایت گردش کنید تا این صفحه به روز شود.

نام ستون های سایت ایران ندا نام برنامه هایی است که برای تولید تلویزیونی در نظر گرفته شده است:

خبر و نظر به بازتاب خبرهای روز و تحلیل های خبری اختصاص دارد.

تو- تیوب به ویدئوهایی می پردازد که در آنها فرد و هنرنمایی فردی برجسته است. نمایشی از رسانه های شخصی و ویدئوبلاگ.

باهمستان (نام پیشنهادی داریوش آشوری برای کامیونیتی/community) بخشی است که فعالیتهای ایرانیان مهاجر را پوشش می دهد.

فرهنگ و آهنگ به موسیقی و هنرهای دیگر می پردازد.

میراث و مستند به فیلمهای پژوهشی و تاریخی در باره میراث ایران و تاریخ تحولات اجتماعی و سیاسی توجه دارد.

جمجام آینه صدا و سیمای نظام جمهوری اسلامی است و در شکل ایده آل خود به اوراق کردن تحمیق رسانه ای می پردازد.

اثر انگشت جایی برای عکس و طرح و کارتون است. این رسانه ها از فعالترین رسانه های سالهای اخیر بوده اند.

میان پرده فیلمهای کوتاه و بسیار کوتاهی را ارائه می کند که فرصتی است برای استراحت و فراغت. میان پرده ها در بین دو برنامه پخش می شود.

Be Sociable, Share!
Be Sociable, Share!

Comments 

.

Title

نظر شما در باره طرح یک روز از زندگی ایرانیان چیست؟

مشاهده نتایج

Loading ... Loading ...